Güneyşehir Projesi 2. ETAP

GÜNEYŞEHİR 2. ETAP KONUT SATIŞ

ÖNBAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU

Gazikonut İnşaat Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından 14.000 (on dört bin) Konut Projesi Kapsamında üretilecek olan 1.000 (bin) Adet konut satışa sunulacaktır.

Proje Adı: Güneyşehir 2. Etap Konut Projesi

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 513 adet, 3+1 konut 487 adet

Satış Yöntemi: Kuralı Satış

Satıcı: Gazi Konut İnşaat Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

Adres: İncilipınar Mah. Sabahat Göğüş Cad. 2.Vakıf İşhanı No:14/C Şehitkamil/Gaziantep

İletişim İnternet: www.gazikonut.com

İletişim Telefon: (342) 777 00 27

Başvuru Tarihleri: 10 Mayıs 2023 – 16 Haziran 2023

Başvuru Yapılacak Yeri : Gazi Konut A.Ş. satış ofisi ve web sitesi üzerinden alınacaktır.

Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1, 3+1

Başvuru Bedeli : 1.000,00 TL (bin Türk lirası)

NOT : Kura ve sözleşme tarihleri  Gazi Konut A.Ş. tarafından İlan yoluyla duyurulacaktır.

Konut Alıcı Adayları şirketimiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına konut sayısından fazla olması durumunda noter kurası ile belirlenecektir  

Detaylı satış fiyat ve koşulları Gazi Konut A.Ş. satış ofisi ve web sayfası (www.gazikonut.com) aracılığıyla duyurulacaktır.

1)      BAŞVURU ŞARTLARI:

1. T.C. vatandaşı olması,

2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1  (bir)  yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması,

3. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

  4. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendi ve eşi üzerine Gaziantep il sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmaması şartları aranacaktır.

  5. Kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

2)      BAŞVURU İŞLEMLERİ, GEREKLİ BELGELER ve BAŞVURU BEDELİ İADESİ:

  1. Başvurular (www.gazikonut.com)  ve irtibat ofisinden alınacaktır.

  2. Başvuru bedeli olan 1.000,00 TL (bin Türk lirası) Web sitesinden başvuru sırasında kredi kartından tahsil edilecektir.

  3. Kura sonucunda; konut satın alma hakkı asil ve yedek hak sahipleri haricinde ki başvuru bedelleri noter tasdik tarihinden itibaren 30 gün  içerisinde tahsil edilen kredi kartına iade edilecektir.

 

3)  ÖDEME BİLGİLERİ:

1. Sözleşme imzalama aşamasında Gazikonut A.Ş. tarafından belirlenen peşinat tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın tamamı peşin veya Gazikonut A.Ş.'nin anlaşmalı olduğu bankalar tarafından banka kredilendirme yöntemiyle kişiye özel taksit ve kredilendirme seçenekleri ile banka kredi faizi kullanılan kredi tutarına eklenerek taksitlendirme yapılacaktır. Banka, BSMV, DASK, sigorta, ekspertiz, noter vb. masraflar ayrıca anlaşmalı bankalar tarafından tahsil edilecek olup, hak sahipleri ile Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaktır.

2. Konutların satış fiyat ve koşulları ile ilgili bilgi Gazi konut web sayfası (www.gazikonut.com) aracılığıyla duyurulacaktır. Fiyatlar Kat durumu ve daire büyüklüklerine göre alternatifli ödeme koşulları ile kura tarihinden önce açıklanacaktır.

4)  KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI:

1. Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.

2. Kuranın çekileceği yer ve saat idarenin web sayfasında (www.gazikonut.com) duyurulacaktır.

3. Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra  2+1 tipi konut için 102 adet, 3+1 konut için 97 adet yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, kura çekiminde belirlenen sıraya göre yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.

4. Kura sonucu  konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme  imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.

5. Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri noter tasdik tarihinden itibaren 30 gün  içerisinde tahsil edilen kredi kartına iade edilecek , asil hak sahipleri olup ta sözleşme yapılamayanlar ve yedek hak sahiplerinin başvuru bedellerinin iadesi ilan yolu ile bildirilecektir.

6. Konutların teslim süresi, ayrıca ilan yolu ile bildirilecektir.

7. Daireler tüm hak sahiplerine Noter sözleşmesi imzalandıktan itibaren 24 (yirmi dört) ay ile 36 (otuz altı) ay arasında teslim edilecektir.

5)  SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ VE SÖZLEŞME ESNASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER:

1. Başvurulan projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibrazı yeterlidir. Kayıtlı olmayanlar için Nüfus Müdürlüklerinden alınacak son 1 yıldır projenin yer aldığı ilde ikamet ettiğinin gösterir belge.

2. Banka kredilendirme işlemleri için gerekli evrakların Gazi Konut A.Ş.'nin belirlediği süre içerisinde anlaşmalı bankaya teslim edilecektir.

6)  OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ:

-konut teslimi yapılmadan hak sahibi herhangi   sosyal medya veya herhangi bir platformda konutları satma girişiminde bulunduğunda sözleşmeleri feshedilir. Ödemelerin %10 (yüzde on) kesilerek iade edilir. Bu süreçte oluşabilecek banka masrafları hak sahibine aittir.  

-Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra devir edebileceklerdir. Bu süre zarfı içerisinde konut alıcıları sosyal medya veya herhangi bir platformda konutları satma girişiminde bulunduğunda sözleşmeleri feshedilir.

-Ayrıca teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonrasına kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

-Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması hallinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

7)  CAYMA VE SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI:

Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

8)  GENEL GİDERLERE KATILMA:

Konut tesliminden sonra  ALICI, Yönetim Planı ve KMK’nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu  yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.

Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.

İdare gerek görmesi halinde satışa sunulan konutlardan bir kısmını veya tamamını satıştan çekmeye yetkilidir. Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir. İnternet sayfamızda yayımlanan planlar tanıtım amaçlıdır. Konutların brüt ve net m2 büyüklükleri satış listelerinde gösterilmiştir. Bu metrekareler avan projesine göre belirlenmiş olup, uygulama projesine göre değişiklikler gösterebilir. Brüt ve net m2 hesabı yürürlükteki son İmar Yönetmeliğindeki kriterlere göre yapılmaktadır. Net m2 hesabı sıva imalatının yerinde uygulama kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN : Gazi Konut A.Ş. web sayfası, www.gazikonut.com

Bilgi Hattı : 0(342) 777 00 27

 

Oda: 2+1 (95 - 105 m2)

 • Yıl: 2023
 • Başvuru Ücreti: 1000
 • Proje İsmi: Güneyşehir Projesi 2. ETAP
 • Oda Sayısı: 2+1 (95 - 105 m2)

Oda: 3+1 (122 - 132 m2)

 • Yıl: 2023
 • Başvuru Ücreti: 1000
 • Proje İsmi: Güneyşehir Projesi 2. ETAP
 • Oda Sayısı: 3+1 (122 - 132 m2)

Oda: 2+1 (92 - 102 m2 )

 • Yıl: 2023
 • Başvuru Ücreti: 1000
 • Proje İsmi: Güneyşehir Projesi 2. ETAP
 • Oda Sayısı: 2+1 (92 - 102 m2 )

Oda: 3+1 (133 - 143 m2)

 • Yıl: 2023
 • Başvuru Ücreti: 1000
 • Proje İsmi: Güneyşehir Projesi 2. ETAP
 • Oda Sayısı: 3+1 (133 - 143 m2)