Kvkk


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA 

AÇIK RIZA BİLGİLENDİRME FORMU

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte, İncilipınar Mahallesi Sabahat Göğüş Caddesi 2. Vakıf İş Hanı Altı No:14/C Şehitkamil/GAZİANTEP adreslerinde faaliyet gösteren GAZİ KONUT İNŞAAT SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. olarak,“Veri Sorumlusu“ sıfatıyla, tarafımıza herhangi bir şekilde iletilen kişisel bilgilerinizin, aşağıda açıklanacağı çerçevede kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği ve anonimleştirileceği mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği/devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK ’da sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur. 

Kanun ve ikincil mevzuatta belirtilen esaslara uygun olmak şartıyla, aşağıda belirtilen amaç ve esaslarda işlenebilir bir ve üçüncü kişilere aktarılabilir. Bu kişisel veriler, kullanıcı tarafından fiziki ya da sanal ortamda her türlü yöntemle doğrudan verilen; 

*Ad ve soyadı, 

*Telefon numarası (ev ve iş), adres, e-posta adresleri, faks gibi iletişim bilgileri, 

*Cinsiyeti,

*Doğum tarihi, 

*Eğitim düzeyi, 

*Medeni durumu, 

*Maaş bilgileri, 

*Fotoğraf, 

*Ehliyet, 

*Pasaport,

*İş unvanı/mesleği/çalıştığı yer/Referanslar,

*Gelir durumu,

*Tapu bilgileri,

*Sağlık verileri,

*Sabıka kaydı,

 

Başvuru formunda belirtilmiş diğer kişisel veriler, gibi konuları içeren kişisel verilerdir. 

 

GAZİKONUT A.Ş.’ne iletmiş olduğum veya GAZİKONUT A.Ş.’nin meşru ve bilinen usul ve işlemler çerçevesinde edindiği kişisel veri, biyometrik veri ve sağlık verisi dâhil her türlü özel nitelikli kişisel veri, Açık Rıza Beyan Formu, ticari ve diğer verinin aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde GAZİKONUT A.Ş.’nin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişiler ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurt dışına aktarılması dâhil olmak üzere işlenmesine dair açık rızam olduğunu ve Aydınlatma metnini okuduğumu,

 

                                                                                                                       Kabul ve beyan ediyorum.